Pramos centrum s.r.o.

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

výstavba rodinných domov // výstavba bytových domov

JUDr. Martin Raček
Pramos Centrum s.r.o.
Hviezdoslavova 2211/86 953 01 Zlaté Moravce IČO: 47572221 IČ DPH: SKSK2023981047 Zapísaná na Okresnom súde Nitra, odd. Sro, vl.č.36420/N
martin.racek@pramos.sk